Skip to Content

Over Emmaus

Emmaus Amersfoort is een kringloopwinkel die zich gevestigd heeft op de Hendrik van Viandenstraat 4!

Emmaus Amersfoort is een onderdeel van de grotere overkoepelende Emmaus organisatie en omvat een werkgemeenschap met een sterke vrijwilligersgroep die wordt geleid door één coordinator. Hierdoor biedt Emmaus-Amersfoort een rustpunt aan zowel klanten als medewerkers die stuk zijn gelopen in de dagelijkse sleur. In het verlengde van dat werk biedt Emmaus onder andere ex-verslaafden een stageplaats, werkcursussen aan mensen met een psychiatrisch verleden en taalstages aan nieuwkomers. Door deze werkvorm is Emmaus in staat ook andere organisaties te ondersteunen en maatschappelijk een bijdrage te leveren.

We hopen u snel te mogen verwelkomen op de Hendrik van Viandenstraat in Amersfoort!

Geschiedenis Emmaus

Emmaus is een ideëel kringloopbedrijf. De organisatie is in de jaren vijftig in Frankrijk ontstaan, onder daklozen die hun brood verdienden met voddenrapen. De werkwijze van Emmaus is sindsdien niet veel veranderd. Het inzamelen, sorteren en voor een zeer schappelijke prijs verkopen van tweedehands goederen is nog steeds dagelijks werk bij Emmaus. Ze voorziet hiermee in het eigen levensonderhoud.

Emmaus wil waarde teruggeven aan wie en wat is afgedankt. Dat geldt in de eerste plaats voor mensen. Mensen die in de maatschappij zijn vastgelopen. Natuurlijk is ook hergebruik van goederen een belangrijke doelstelling. Emmaus streeft geen winst na, maar wel economische onafhankelijkheid. Zo is het mogelijk dat mensen binnen de beweging kunnen leven en maatschappelijk en economisch onrecht kunnen bestrijden.